Tam Sayılar Test

1)     

 (TAMSAYILAR)

(14) + (-18) + (22) işleminin sonucu kaçtır?

A)12          B)18     C)20     D)22

 

2)      (18) + (m) = -23 işleminde, m kaçtır?

A) -23        B)-18   C) -41   D) 41

 

3)      (-8) ile (+5) arasında kaç tane tam sayı vardır?

A) 12         B)11   C) 10   D) 9

 

4)      (12) + (-5)] . (-1) işleminin sonucu kaçtır?

A) 7           B) 5     C) -5    D) -7

 

5)      (A15) – (1B3) = 32 işleminde, A + B kaçtır?

A) 10   B) 8   C) 7   D)-5

 

6)      [(-2) . (2) ] : (8) işleminin sonucu kaçtır?

A) -4   B) 4   C) 6   D) 8

 

7)      m = 3 için, (-m6) : (-9) bölme işleminin sonucu kaçtır?

A) 9   B) 6   C) 4   D) -4

8)      (-648) : (3) bölme işleminin sonucu kaçtır?

A) 30   B) -24   C) -26   D) -27

 

9)      (28) + (-14) . 2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 0   B) 2   C) 4   D) 28

 

10)    (4) + (5) . (2) – (39) : 3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 13   B) 8   C) 5   D) 1

 

11)   a = -7 ve b = 4 için, (8) . (a) + (b) . (10) işleminin sonucu kaçtır?

A) 96   B) 16   C) -16   D) -96

 

12)   Sayı doğrusu üzerinde + 5 ten eşit uzaklıkta bulunan herhangi iki sayının toplamı kaçtır?

A) 10   B) 5   C) -5   D) Hiçbiri

 

13)   Sayı ekseni üzerinde -4 ten eşit uzaklıktaki herhangi iki sayının toplamı kaçtır?

A) -4   B) 4   C) -8   D) Hiçbiri

 

14)   24 sayısının sağına aynı sayı yazılarak elde edilen 4 basamaklı sayı, ilk sayıya bölünüyor. Bölüm kaçtır?

A) 11)   B) 24   C) 101   D) 1001

15)   Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

I.       Mutlak değer içindeki her tam sayı, mutlak değer dışına pozitif olarak çıkar.

II.     Negatif sayıların mutlak değeri arttıkça, değeri küçülür.

III.  Pozitif tam sayıların en küçüğü sıfırıdır.

IV.  Negatif sayıların en küçüğü sıfırdır.

A) 1   B) 2   C) 3   D)   4

 

16)   Bir kumbarada 5000 ve 50 000TL madeni paralardan 28 tane vardır. Bu madeni paraların toplamı 950 000 TL dir. Kaç tane 50 000 TL lik madeni para vardır?

A) 10   B) 14   C) 16   D) 18

 

17)   Bir kümeste, toplam 34 tane tavuk ve tavşan vardır. Bunlara ait 100 tane ayak olduğuna göre, kaç tane tavşan vardır?

A)16   B) 17   C)18   D)20

 

18)   İki sayının toplamı 960 tır. Büyük sayı, küçük sayıya bölündüğünde, bölüm 14 tür. Bölünen sayı kaçtır?

A) 960   B) 896   C) 890   D) 860

 

19)   İki sayının toplamı 579 dur. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde, bölüm 12, kalan 7 dir. Bölünen sayı kaçtır?

A)535   B)540   C) 570   D) 572

 

20)   Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 44 tür. 2 yıl sonra annenin yaşı, oğlunun yaşının 3 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

A)28   B) 30   C) 34   D) 36

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !